Huis- en gedragsregels

Voor alle leden van Nieske Meppers gelden de volgende huis- en gedragsregels:

  • De speeltijden zijn ruim en soepel. Men kan vrijwel altijd spelen. Indien er competitie gespeeld wordt, dan is de derde baan vrijwel altijd toegankelijk voor de recreanten.
  • Alle activiteiten staan vermeld in ons clubblad de Nieuws-Mepper en op de website. Deelnemen aan de activiteiten is geheel vrijblijvend. Heeft men zich echter opgegeven en zich 1 week voor de aanvang van de desbetreffende activiteit niet afgemeld, dan dienen de kosten te worden betaald.
  • Er is een beregeningssysteem aanwezig. Dat betekent dat dit systeem regelmatig volledig automatisch de banen zal besproeien. De tijden van deze sproeibeurten worden opgeplakt op het raam van de kantine. Tijdens het sproeien dient men de baan te verlaten.
  • Voor het onderhoud van de banen is het van belang dat deze na het spelen van hek tot hek worden geveegd. De vegers zijn altijd op de baan aanwezig.
  • Tevens is het van belang dat men tennisschoenen draagt tijdens het bespelen van de banen.
  • Mochten er lijnen los liggen of andere beschadigingen ontstaan aan de banen of op het terrein dan dient men dit zo spoedig mogelijk te melden bij de leden van de technische commissie.
  • De auto's dient u voor op de parkeerplaats te parkeren. Dit met uitzondering van de tennislerares en bestemmingsverkeer voor de kantine of onderhoud van de banen.
  • De leden van tennisvereniging mogen het terrein van MOVV niet gebruiken om zich lopend of per fiets naar de baan te verplaatsen.
  • Onder de 18 geen alcohol

Voor op- of aanmerkingen kan men zich wenden tot het bestuur.

Wij wensen u een gezellig en succesvol tennislidmaatschap toe.

Het bestuur.